INSPELAT-WEBINAR | Möjligheterna med Additiv Tillverkning2018-10-23T10:11:14+00:00

Project Description

Webinar om additiv tillverkning

INSPELAT-WEBINAR – Möjligheterna med additiv tillverkning

Vi tror att Additiv tillverkning har en enorm potential och att vi ännu enbart har sett ett fragment av vad man kan åstadkomma med denna 3D-skrivar teknik. Under detta inspelade webinar tar vi upp varför vi tror att Additiv tillverkning är framtiden och vad tekniken innebär. Vi passar även på att reda ut missförstånd och myter kring tekniken och vad den bäst lämpar sig till.