3D World2018-11-01T13:20:21+00:00

Project Description

3D WORLD

3D World

3D-printning (3DP) är en tillverkningsmetod där föremål skapas med hjälp av olika material, lager för lager, i en 3D-printer. Printern styrs med hjälp av programvara, s.k. 3D Computer-Aided Design (CAD) data. Vid 3D-printning minskar antal steg i tillverkningsprocessen till ett genom att flera steg slås ihop till ett. Dessutom ersätts viss transport av insatsvaror av överföringar av digital information, dvs. data. 

Tittar man på 3DP utifrån ett handelsperspektiv så uppstår två frågor:

1. Ändrar 3DP hur företagen handlar med varandra och vad de handlar med?

2. Är Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk rustat att hantera 3D-baserad produktion och handel med 3D-tillverkade varor?

Ladda ned hela rapporten genom att ange dina personuppgifter i formuläret.

LADDA NER WHITEPAPER GENOM ATT FYLLA I FORMULÄRET