Tjänster2018-10-23T09:39:04+00:00

TJÄNSTER

TJÄNSTER

Vi erbjuder utbildningar, workshops och utvärderingar, allt för att sprida kunskapen kring additiv tillverkning. Läs mer om dessa nedan.

3D Center är experter på utskrifter i metall och kan hjälpa dig som bara behöver skriva ut ett fåtal exemplar av en produkt. Vill ni få produkter eller delar i metall utskrivna kan vi hjälpa till med detta till förmånlig kostnad.

LÄS MER

3D Center har ett brett utbud av utbildningar som kan hållas hos företag så väl som i egna lokaler. Vi är flexibla och anpassar lösningar efter dina behov med specifika kursprogram för de olika utbildningarna.

LÄS MER

Hur kan mitt företag dra nytta av Additiv Tillverkning? Vi gör en analys samt rapport kring de möjligheter vi ser att ert företag kan dra nytta av tekniken, kanske för en särskild applikation eller en process i er verksamhet.

LÄS MER

Vi erbjuder supportavtal för de produkter vi företräder, omfattning beroende på teknik och maskin.