Utvärdering2018-10-23T09:46:38+00:00

Utvärdering

Vi gör en analys av er nuvarande situation och tar fram rekommendationer på teknik och metoder
som ni kan använda er av för en särskild applikation eller en process i er verksamhet.

Hur kan mitt företag dra nytta av Additiv Tillverkning?

Vi gör en analys samt rapport kring de möjligheter vi ser att ert företag kan dra nytta av tekniken, kanske för en särskild applikation eller en process i er verksamhet.

Hur kan vi anpassa vår produktdesign och dra fördelar genom additiv tillverkning?

Alla produkter är inte lämpade för produktion med AM, störst påverkan har volym och komplexitet. I många fall kan man genom produktutveckling skapa stora fördelar genom att optimera produkten för additiv tillverkning. Vi kan hjälpa till med råd kring design och teknikval inom AM.

Vi kan även stötta i projekt för produktutveckling för AM.

Demoutskrifter – vi stöttar från att hitta rätt teknik till offerter.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

utvardering 3d printer

Gå till våra andra tjänster